NOVA GODINA BEC BEZ NOCENJA 2018
OPIS

BEČ - DOČEK NOVE GODINE

30.12.2017-01.01.2018.GOD

                                                                                     (3 dana - autobusom)

PROGRAM PUTOVANJA:

 

1. dan 30.12.2017.  – BEOGRAD Polazak autobusa iz Beograda oko 20:00h (tačno vreme proveriti  dan pre polaska na putovanje) sa parkinga  preko puta OTC "Buvljak" Blok 42, Novi Beograd. Dolazak u Novi Sad po putnike i  nastavak putovanja. Noćna vožnja prema granici sa Mađarskom uz usputna zadržavanja radi osveženja i obavljanja graničnih formalnosti. Noćna vožnja kroz Mađarsku.

2. dan 31.12.2017. BEČ- Ulazak u Austriju u jutarnjim časovima (vreme dolaska zavisi od zadržavanja na srpsko-mađarskoj granici). Dolazak u Bec. Panoramsko razgledanje (iz autobusa):  Ring, Opera, Hofburg, Trg Marije Terezije, Parlament, Rathaus (jedna od najlepših Gradskih kuća u Evropi), Univerzitet, Burg Teatar, Katedrala Sv. Stefana, Kunsthaus, Belvedere. Povratak u istorijski centar Beča i šetnja do Štefanove katedrale a zatim slobodno vreme za individualna razgledanja i šetnju čuvenom Kerntner ulicom (glavnom trgovačkom i pešačkom ulicom). Mogucnost fakultativnog odlaska na razgledanje dvurca Senbrun. Slobodno vreme.  Doček nove godine.

3. dan 01.01.2018.  BEČ – BEOGRAD
U ranim jutarnjim satima (oko 02:30 časova) polazak za Srbiju. Vožnja uz usputne pauze za odmor i obavljanje graničnih formalnosti. Dolazak u Beograd u podnevnim satima.

CENA ARANZMANA   39 € po osobi

Cena aranzmana za putnike sa Party karticom i online rezervacije (uplate u celosti)  je 29 

                   (Plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu banke  Intesa na dan uplate)

  

ONLINE REZERVACIJE

CENOVNIK 2017

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

  • Prevoz visokopodnim ili double decker autobusom turističke klase (audio/video oprema, klima/grejanje) na relaciji po programu
  • Razgledanje Beča drugog dana programa (bez ulaznica) u pratnji pratioca grupe
  • Uslugu tehničkog pratioca i organizacije puta

CENA  ARANŽMANA NE OBUHVATA:

  • Međunarodno zdravstveno osiguranje – po ceni od 2 € po osobi
  • Dvorac Šenbrun sa ulaznicom (Imperijal tura)- 20 evra ili samo prevoz 5 e.
  • Večera u restoranu 25 evra

NAČIN  PLAĆANJA:

 -Gotovinsko plaćanje:  - Prilikom prijave-rezervacije plaća se 40% aranžmana u dinarskoj

   protivvrednosti po prodajnom kursu banke Intesa,a ostatak je 15 dana pre putovanja
- Preko računa uz profakturu izdatu od strane T.A.“PARTY TRAVEL“ BEOGRAD

- platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro, American Express)

 

Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja u smislu promene redosleda pojedinih sadržaja u programu u zavisnosti od objektivnih okolnosti.
Organizator putovanja može povećati ugovorenu cenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u  tarifama prevoznika, poremećaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga

ROK ZA PRIJAVU  19.12.2017. ili do popune slobodnih mesta

OPŠTE NAPOMENE: Putnik je dužan proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr.gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...) Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće. Organizator putovanja može promeniti ugovorenu cenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u cenama hotela,tarifama prevoznika, poremećaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga. Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE) Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi

Aranžman je rađen na bazi od minimum 80 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja.

Organizator putovanja je Turistička agencija PARTY TRAVEL“-a. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja Licenca OTP 57/2016 od 09.03.2016