PRAG - DREZDEN - 3 NOCENJA
OPIS

PRAG - DREZDEN -3 NOCENJA

  Termini polazaka: 

                        15.11-20.11.2017., 06.12-11.12., 08.02-13.02.2018., 07.03-12.03.2018.Prag - magični grad, zlatni grad, grad stotinu tornjeva... Grad najvede istorijske vrednosti sa dugom tradicijom... Nastao je i razvijao se na raskrsnici puteva u srcu Evrope. Prag je glavni privredni, ekonomski i kulturni centar Češke Republike. Istorijski centar grada je pod zaštitom UNESCO-a. U svojim delima Prag su opisali mnogi umetnici iz različitih epoha kao što su Bedžih Smetana, Antonjin Dvoržak i Franc Kafka, a njegovim ulicama su se šetali i Mocart, Ajnštajn i Nikola Tesla. Vreme je da se njegovim ulicama prošetate i Vi! 


PROGRAM PUTOVANJA: 


1. dan (Sreda) BEOGRAD - Polazak autobusa iz Beograda u 19:00h sa parkinga OTC (Buvljak), Blok 42. Lagana vožnja prema granici sa Mađarskom uz usputna zadržavanja radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti. Noćna vožnja kroz Mađarsku i Slovačku sa pauzama za odmor i po potrebi grupe.
2.dan (Cetvrtak) PRAG– HRADČAN Dolazak u Prag u prepodnevnim satima. Odlazak na razgledanje Hradčana uz pratnju stručnog vodiča. Najtoplije preporučujemo udobnu obuću jer, srce starog Praga obilazimo pešice. Prolazimo pored Strahovskog manastira u kom je čuvena biblioteka, prelepe Loretanske crkve, Praškog dvorca Hrad, ući ćemo u katedralu Sv. Vita, stare kraljevske palate, bazilike Sv. Đorđa, i ukoliko grupa želi proći kroz Zlatnu ulicu i po izlasku iz zidina videti Prag kao na dlanu. Lagano ćemo otići do Karlovog mosta da pri samom početku mosta bacimo pogled na našu ambasadu a zatim se upoznamo sa statuama Karlovog mosta. Na sredini mosta pridružićemo se milionima turista i zamisliti želju zagledani u Vltavu, a onda nastaviti prema starom jezgru Praga i do Staromestskih namesti sa čuvenim astronomskim satom Orloj. Smeštaj u hotel. Odmor od puta i u večernjim satima odlazak do centra gradskim prevozom uz pratioca grupe. Preporučujemo fakultativnu vožnju brodom po Vltavi ili slobodno vreme za individualna razgledanja i šetnju. Noćenje. 
3.dan (Petak) PRAG – DREZDEN (fakultativno) Doručak. Polazak za Drezden i po dolasku slobodno vreme za upoznavanje sa baroknim građevinama ovog grada. Povratak u Prag. Slobodno vreme.. Preporučujemo i fakultativni odlazak na večeru u neku od čuvenih praških pivnica. Slobodno popodne za individualne aktivnosti. Noćenje. 
4.dan (Subota) PRAG –KARLOVE VARI (fakultativno)- Doručak. Napuštanje hotela i slobodno vreme do polaska za Beograd ili fakultativni odlazak u Karlove Vari uz usputnu pauzu u Kruševicama gde možete probati poznato pivo ili kupiti suvenire. Po dolasku u Karlove Vari obilazak čuvene banje i njenih kolonada a zatim razgledanja i šetnju. Poludnevno slobodno vreme za razgledanje ovog prelepog grada. Povratak u Prag. Slobodno vreme. Nocenje. 
5.dan (Nedelja) PRAG– SLOBODAN DAN  Doručak. Napuštanje hotela i slobodno vreme do polaska za Beograd. Lagana vožnja sa usputnim pauzama po potrebi grupe i za obavljanje graničnih formalnosti.

6.dan  (Ponedeljak) BEOGRAD Dolazak u Beograd u podnevnim satima.

CENOVNIK 2017

CENA: 79 €

CENA ARANZMANA UZ PARTY KARTICOM I ONLINE REZERVACIJE(UPLATE U CELOSTI) JE : 69 e

ONLINE REZERVACIJE

(Plaćanje u dinarskoj protivvrendnosti po prodajnom kursu Procredit banke na dan uplate)

NAPOMENA: ZA UPLATE U CELOSTI DO 10.10.2017 CENA JE 65 E ZA SVE TERMINA, KAO I ZA PRVIH 20 PRIJAVLJENIH PO TERMINU (informacije o slobodnim mestima po first minute ceni u Agenciji)

U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO: 
Prevoz autobusom turističke klase (visokopodni ili double decker, audio/video oprema, klima/grejanje) na navedenoj relaciji
Smeštaj u hotelu 3* u dvokrevetnim i trokrevetnim standardnim sobama (telefon, TV, TWC) u Pragu na bazi 3 noćenja sa doručkom (doručak - švedski sto).
Uslugu lokalnog vodiča u Pragu 
Troškove organizacije i vođstva puta

U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO: 
-Fakultativni izleti (minimum za realizaciju izleta je 35 prijavljenih putnika, moguće je realizovati izlete i uz manji broj prijavljenih putnika uz njihovu saglasnost za korekciju cene), ulaznice za razgledanja Praga: razgledanje Hradčana podrazumeva obilazak javnih delova gde nema ulaznica, izlet za Karlove Vary – 25 €, izlet za Drezden 30 €,  evra krstarenje Vltavom 1 sat (bez icega) – 10 € 
-Putno zdravstveno osiguranje od 7 € po osobi u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom  kursu banke Intesa na dan uplate. 
- doplata za 1/1  - 4

-Individualni troškovi putnika

SMEŠTAJ

HOTEL Globus U PRAGU ***: nalaze u sirem centru grada. Hotel poseduje dvokrevetne sobe i dvokrevetne sa pomocnim lezajem. Svaka soba ima TWC, telefon i televizor. Usluga u hotelu u Pragu je nocenje sa doruckom, dorucak - švedski sto. Udaljen je od centra grada 8 km. I stize se Metoom  koji staje u blizini hotela i ide do centra „Vaclavske Namesti“ za  cca 10 min. Ostali hoteli u ponudi su (Top, Juno, Amedia Express, Kristal, Olimpic, Astra..). Tacno ime hotela putnici ce znati 2 dana pred put.

NAČIN PLAĆANJA:
· Gotovinsko plaćanje : 40% prilikom rezervacije,ostatak 15 dana pre početka aranžmana.
· Plaćanje na rate: mogućnost plaćanja do 4 rate do polaska.

ROK ZA PRIJAVU - Do popune slobodnih mesta

- Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju.
- U slučaju promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, Organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.Aranzman je radjen na minimum 72 punoplativih osobe.

NAPOMENA ZA HOTEL: Potpisivanjem Ugovora o putovanju stranka prihvata svaki hotel odgovarajuće kategorizacije i opisa navedenog u Programu putovanja. Organizator odmah po zvaničnoj potvrdi rezervacije od strane partnera( najkasnije 2 dana pred put), obaveštava putnike o nazivu hotela putem sajta: www.partytravel.rs VIZE: 

- Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljana sa prebivalištem na teritoriji Kosova,mogu putovati BEZ VIZA u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. Stari (plavi) pasoši prestali su da važe 31.12.2011. godine. Građani sa prebivalištem na teritoriji Kosova, vizu su dužni da pribave lično aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU
- Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. 
Organizator ne snosi odgovornost i nije dužan upoznati putnike državljane drugih država na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza stranog državljanina da se informiše kod nadležnog konzulata i da Putnik sam potrebne uslove i isprave obezbedi blagovremeno i uredno. 

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA: 

- Zvanična potvrda hotela u kom će biti obezbeđen smeštaj na bazi navedene usluge,dobija se najranije 2 dana pred polazak.U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. 
- Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.partytravel.rs
- U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine.
- Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
- Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA: 

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.OPŠTE NAPOMENE: 

Putnik je dužan proveriti 1 dan pre putovanja tačno vreme, mesto polaska i naziv hotela
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije. 
Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.
Organizator putovanja može promeniti ugovorenu cenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u cenama hotela,tarifama prevoznika,poremećaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga.
Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi

Aranžman je rađen na bazi od minimum 65 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.
Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja.
Organizator putovanja je Turistička agencija „PARTY TRAVEL“- a, Licenca OTP 57/2016 izdata 09.03.2016. godine. 
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja.

Cenovnik br.1.  od 02.09.2017