PRAG I DREZDEN - 2 NOCENJA- JESEN 2017
OPIS

   POLASCI: Termin 1:  25.12-29.12.2017., 01.01-05.01.2018.

Termin 2: 02.11-06.11., 09.11-13.11., 23.11-27.11., 30.11-04.12., 21.12-25.12., 08.02-12.02.0218,  22.02-26.02.2018.,  15.03-19.03.2018.,  22.03-26.03.2018.


Prag - magični grad, zlatni grad, grad stotinu tornjeva... Grad najvece istorijske vrednosti sa dugom tradicijom... Nastao je i razvijao se na raskrsnici puteva u srcu Evrope. Prag je glavni privredni, ekonomski i kulturni centar Češke Republike. Istorijski centar grada je pod zaštitom UNESCO-a. U svojim delima Prag su opisali mnogi umetnici iz različitih epoha kao što su Bedžih Smetana, Antonjin Dvoržak i Franc Kafka, a njegovim ulicama su se šetali i Mocart, Ajnštajn i Nikola Tesla. Vreme je da se njegovim ulicama prošetate i Vi!

PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan (Cetvrtak) BEOGRAD - Polazak autobusa iz Beograda u 19:00h sa parkinga Blok 42 (preko puta OTC Buvljak) . Lagana vožnja prema granici sa Mađarskom uz usputna zadržavanja radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti. Noćna vožnja kroz Mađarsku i Slovačku sa pauzama za odmor.
2.dan (Petak) PRAG– HRADČAN Dolazak u Prag u prepodnevnim satima. Odlazak na razgledanje Hradčana uz pratnju stručnog vodiča. Najtoplije preporučujemo udobnu obuću jer, srce starog Praga obilazimo pešice. Prolazimo pored Strahovskog manastira u kom je čuvena biblioteka, prelepe Loretanske crkve, Praškog dvorca Hrad, ući ćemo u katedralu Sv. Vita, stare kraljevske palate, bazilike Sv. Đorđa, i ukoliko grupa želi proći kroz Zlatnu ulicu i po izlasku iz zidina videti Prag kao na dlanu. Lagano ćemo otići do Karlovog mosta da pri samom početku mosta bacimo pogled na našu ambasadu a zatim se upoznamo sa statuama Karlovog mosta. Na sredini mosta pridružićemo se milionima turista i zamisliti želju zagledani u Vltavu, a onda nastaviti prema starom jezgru Praga i do Staromestskih namesti sa čuvenim astronomskim satom Orloj. Smeštaj u hotel. Odmor od puta i u večernjim satima odlazak do centra gradskim prevozom uz pratioca grupe. Preporučujemo fakultativnu vožnju brodom po Vltavi ili slobodno vreme za individualna razgledanja i šetnju. Noćenje.
3.dan (Subota) PRAG – DREZDEN (fakultativno) Doručak. Polazak za Drezden sa stručnimlokalnim vodičem na srpskom jeziku i po dolasku slobodno vreme za upoznavanje sa baroknim građevinama ovog grada. Povratak u Prag. Slobodno vremeza individualne aktivnosti.. Preporučujemo i fakultativni odlazak na večeru u neku od čuvenih praških pivnica. Noćenje.
4. dan(Nedelja) PRAG– KARLOVE VARI (fakultativno)-BEOGRAD Doručak. Napuštanje hotela i slobodno vreme do polaska za Beograd ili fakultativni odlazak u Karlove Vari uz usputnu pauzu u Kruševicama gde možete probati poznato pivo ili kupiti suvenire. Po dolasku u Karlove Vari obilazak čuvene banje i njenih kolonada a zatim slobodno vreme za individualna razgledanja i šetnju. Povratak u Prag i slobodno vreme do polaska za Beograd. Lagana vožnja sa usputnim pauzama po potrebi grupe i za obavljanje graničnih formalnosti.
5.dan  (Ponedeljak) BEOGRAD Dolazak u Beograd u podnevnim satima.

CENA ARANŽMANA: 75 €

                            (plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu  banke Intesa na dan uplate)

CENA ARANZMANA ZA PUTNIKE SA PARTY KARTICOM ZA TERMIN 1 JE 65 EURA A ZA TERMIN 2 JE 59 EURA*OGRANICEN BROJ MESTA

NAPOMENA: ZA UPLATE U CELOSTI DO 10.11.2017 CENA ARANZMANA JE 59 E, KAO I ZA ONLINE REZERVACIJE ZA PRVIH 20 PUTNIKA PO TERMINU (UPLATE U CELOSTI).

                                                                             

ONLINE REZERVACIJE

CENOVNIK 2017

Doplate :

doplata za 1/1 je 40 eur ( za dva noćenja )

U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:

- Prevoz autobusom turističke klase (visokopodni ili double decker, audio/video oprema, klima/grejanje) na navedenoj relaciji

- Smeštaj u hotelu GLOBUS*** u dvokrevetnim i trokrevetnim standardnim sobama (telefon, TV, TWC) u Pragu na bazi 2 noćenja sa doručkom (doručak - švedski sto).

- Uslugu lokalnog vodiča u Pragu

Troškove organizacije i vođstva puta 

U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO :

Fakultativni izleti (minimum za realizaciju izleta je 35 prijavljenih putnika, moguće je realizovati izlete i uz manji broj prijavljenih putnika uz njihovu saglasnost za korekciju cene), ulaznice za razgledanja Praga: razgledanje Hradčana podrazumeva obilazak javnih delova gde nema ulaznica, izlet za Karlove Vary – 25 €, izlet za Drezden 30 €, krstarenje Vltavom 1 sat – 10 € (PAKET SVA 3 IZLETA 50 E , AVANSNA UPLATA U AGENCIJI).

Putno zdravstveno osiguranje od 5 € po osobi u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom  kursu banke Intesa na dan uplate.

Individualni troškovi putnika

HOTEL GLOBUS 3* U PRAGU : nalaze u sirem centru grada. Hotel poseduje dvokrevetne sobe i dvokrevetne sa pomocnim lezajem. Svaka soba ima TWC, telefon i televizor. Usluga u hotelu u Pragu je nocenje sa doruckom, dorucak - švedski sto. Udaljen je od centra grada 6 km. I stize se metroom linijom koji staje u blizini hotela i ide do centra „Vaclavske Namesti“ za  cca 15 min. Ostali hoteli iz ponude (Olimpik, Kristal,Astra, Globus, A&O METRO STRIZKOV, Amedia Express...).TACNO IME HOTELA PUTNICI CE ZNATI 3 DANA PRED PUT I BICE OBJAVLJENO NA SAJTU AGENCIJE.

 ROK ZA PRIJAVU: do popune slobodnih mesta

Minimum putnika za realizaciju programa je 72.

NAČIN PLAĆANJA:

  • Gotovinsko plaćanje : 40% prilikom rezervacije,ostatak 15 dana pre početka aranžmana.
  • Na rate: mogućnost plaćanja u 3 mesečne rate do polaska.

U slučaju promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, Organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
ROK ZA OBAVESTAVANJE PUTNIKA O OTKAZU ARANZMANA JE 5 DANA PRE PUTA
Uz ovaj program važe opšti uslovi organizatora putovanja TA“PARTY TRAVEL“, Čmićeva 2, lok 139.

 

NAPOMENA ZA HOTEL: Potpisivanjem Ugovora o putovanju stranka prihvata svaki hotel odgovarajuće kategorizacije i opisa navedenog u Programu putovanja. Organizator odmah po zvaničnoj potvrdi rezervacije od strane partnera( najkasnije 2 dana pred put), obaveštava putnike o nazivu hotela putem sajta: www.partytravel.rs VIZE: 

- Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljana sa prebivalištem na teritoriji Kosova,mogu putovati BEZ VIZA u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. Stari (plavi) pasoši prestali su da važe 31.12.2011. godine. Građani sa prebivalištem na teritoriji Kosova, vizu su dužni da pribave lično aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU
- Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. 
Organizator ne snosi odgovornost i nije dužan upoznati putnike državljane drugih država na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza stranog državljanina da se informiše kod nadležnog konzulata i da Putnik sam potrebne uslove i isprave obezbedi blagovremeno i uredno. 

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA: 

- Zvanična potvrda hotela u kom će biti obezbeđen smeštaj na bazi navedene usluge,dobija se najranije 2 dana pred polazak.U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. 
- Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.partytravel.rs
- U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine.
- Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
- Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA: 

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.OPŠTE NAPOMENE: 

Putnik je dužan proveriti 1 dan pre putovanja tačno vreme, mesto polaska i naziv hotela
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije. 
Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.
Organizator putovanja može promeniti ugovorenu cenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u cenama hotela,tarifama prevoznika,poremećaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga.
Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi

Aranžman je rađen na bazi od minimum 65 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.
Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja.
Organizator putovanja je Turistička agencija „PARTY TRAVEL“- a, Licenca OTP 57/2016 izdata 09.03.2016. godine. 
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja.

Cenovnik br.1.  od 02.09.2017