TOSKANA NOVA GODINA 2018
OPIS

TOSKANA 30.12-03.01.2018

2 NOCENJA/ AUTOBUSOM

PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan 30.12.2017 (subota) Beograd
Polazak iz Beograda sa parkinga u Bloku 42 (prekoputa ulaza na buvlju pijacu) u 15:30 h skup pola sata ranije. Noćna vožnja preko Hrvatske i Slovenije uz usputna zadržavanja radi odmora i graničnih formalnosti…

2. dan 31.12.2017 (nedelja) Firenca - Montekatini
Prepodnevni dolazak u Firencu, grad u kome su živeli i radili Leonardo, Mikelanđelo, Donatelo, Makijaveli, Dante, Bokačo... Obilazak grada: katedrala Santa Maria del Fiore, krstionica Jovana Krstitelja, Trg Sinjori, Galerija Ufici (nije predviđena grupna poseta), most Vekio na reci Arno... Nakon obilaska slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti. Nastavak putovanja za Montekatini – poznate italijanske banje. Po dolasku smeštaj u hotel. U večernjim časovima mogucnost fakultativnog prevoza do centra Firence na DOČEK NOVE 2017. GODINE. Organizovani povratak oko 01:00h. Povratak u Montekatini. Noćenje.

3. dan 01.01.2018 (ponedeljak) Montekatini - Sijena – San Điminjano - Montekatini
Doručak. Slobodno vreme ili mogućnost fakultativnog odlaska za Sijenu i San Điminjano. Sijena, grad koji je doživeo svoj procvat tokom XIII i IX veka. Šetnja ulicama Sijene liči na povratak u srednji vek: Piazza del Campo, Palazzo Piccolomini... Nakon posete ovom živopisnom mestu odlazak za San Điminjano – jedno od najposećenijih malih mesta u Italiji. Čuveno je po svojim tornjevima iz XII i XIII veka. Nakon obilaska San Điminjana povratak u Montekatini. Slobodno vreme. Noćenje.

4. dan 02.01.2018 (utorak) Montekatini – Piza-Lucca - Beograd
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme ili mogućnost fakultativnog odlaska za Pizu. Obilazak cuvene  Piazze dei Mirakoli na kome se nalaze najpoznatije znamenitosti same Italije: Krivi toranj, katedrala, krstionica, Kamposanto... Slobodno vreme nakon obilaska. Nakon obilaska Pize odlazak u jednu od najlepsih gradova regije Toskane Luccu. Panoramski obilazak grada : Trgovi: Napoleone, Anfiteatro I San Mikele, gradska katedrala Svetog Martina, rodna kucaDjakoma Pucinija. Slobodno vreme.U poslepodnevnim časovima polazak ka Montekatiniju po putnike koji nisu isli na izlet . Nastavak puta ka  Srbiji. Noćna vožnja kroz Sloveniju i Hrvatsku.

5. dan 03.01.2018 (sreda) Beograd
Dolazak u mesto polaska u jutarnjim časovima. (Kraj usluge).

CENA ARANZMANA:  119 EURA

ZA PUTNIKE SA PARTY KARTICOM I ONLINE REZERVACIJE I UPLATE U CELOSTI CENA JE: 99 E


- Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Banka Intese na dan uplate.

                                                       ONLINE REZERVACIJE

CENOVNIK 2017

USLOVI PLACANJA:
- 40 % PRILIKOM REZERVACIJE, OSTATAK 20 DANA PRED PUT.
- PLATNE, KREDITNE KARTICE: VISA, MAESTRO, MASTER, DINA. 
- ZAPOČETI NAČIN PLAĆANJA NE MOŽE SE MENJATI
CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
- prevoz autobusom turističke klase (visokopodni ili duble decker,klima,audio/video oprema) na relacijama navedenim u programu
- smeštaj na bazi 2 noćenja sa doručkom (kontinentalni švedski sto) u hotelu  sa 3* u Montekatiniju ili okolini u 1/2 i 1/2+1 sobama
- obilaske prema programu (Firenca – panorama grada)
- troškove organizacije i vođenja aranžmana
- usluge stručnog pratioca grupe tokom putovanja
CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
- obaveznu boravišnu taksu u Montekatiniju, plaća se na recepciji 1 € po noći.
- ulaznice i fakultativne izlete
- individualne troškove
- putno zdravstveno osiguranje u iznosu od 1€ po osobi/ dnevno (17-71g), 0,5€ (0,6 – 16,99 g), 2€ (71-84g). Suma osiguranja 30.000€
DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 50 eura

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA:
-Fakultativni izleti (minimum za realizaciju 30 prijavljenih putnika, moguće je realizovati izlete i uz manji broj prijavljenih putnika uz njihovu saglasnost za korekciju cene):
- prevoz za Firencu (31.12) -15€
- Sijena i San Điminjano – 30€
- Piza/Lucca - 30€
- PAKER SVIH IZLETA Sijena i San Điminjano, Piza i Lucca, prevoz za Firencu (31.12) – 65€ prijave u agenciji

OPISI HOTELA:

Hotel Miro 3* - www.hotelmiro.eu – Hotel ima 63 sobe. Svaka soba ima tus/WC, TV, telefon.
Hotel San Marco 3* - www.sanmarco-hotel.it – Nalazi se nalazi blizu kongresnog centra i autobuske stanice. Svaka soba u hotelu ima tus/WC, TV, telefon.
Golf hotel Corallo 3* - www.golfhotelcorallo.it – Hotel se nalazi u centralnom delu Montekatinija. Svaka soba u hotelu ima tus/WC, TV, telefon.

Hotel Byron 3*- www.gbhotel.it - Hotel se nalazi u centralnom delu Montekatinija blizu istorijskog dela lecilista. Hotel Byron je moderan hotel koji nastoji da sacuva staru tradiciju. Svaka soba u hotelu ima tus/WC, TV, telefon.

NAPOMENA ZA HOTEL: Potpisivanjem Ugovora o putovanju stranka prihvata svaki hotel odgovarajuće kategorizacije i opisa navedenog u Programu putovanja. Organizator odmah po zvaničnoj potvrdi rezervacije od strane partnera( 5 dana pred put), obaveštava putnike o nazivu hotela putem sajta: www.partytravel.rs VIZE:

- Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljana sa prebivalištem na teritoriji Kosova,mogu putovati BEZ VIZA u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. Stari (plavi) pasoši prestali su da važe 31.12.2011. godine. Građani sa prebivalištem na teritoriji Kosova, vizu su dužni da pribave lično aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU
- Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze.
Organizator ne snosi odgovornost i nije dužan upoznati putnike državljane drugih država na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza stranog državljanina da se informiše kod nadležnog konzulata i da Putnik sam potrebne uslove i isprave obezbedi blagovremeno i uredno.

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

- Zvanična potvrda hotela u kom će biti obezbeđen smeštaj na bazi navedene usluge,dobija se najranije 2 dana pred polazak.U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova.
- Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.partytravel.rs
- U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine.
- Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
- Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.OPŠTE NAPOMENE:

Putnik je dužan proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme, mesto polaska i naziv hotela
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.
Organizator putovanja može promeniti ugovorenu cenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u cenama hotela,tarifama prevoznika,poremećaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga.
Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi

Aranžman je rađen na bazi od minimum 70 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.
Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja.
Organizator putovanja je Turistička agencija „PARTY TRAVEL“- a, Licenca OTP 57/2016 izdata 09.03.2016. godine.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja.