VENECIJA BEZ NOCENJA
OPIS

VENECIJA BEZ NOCENJA-  3  dana  autobusom

                     

                              POLASCI:   27.10.2017., 22.12.2017

Venecija je čuveno turističko mesto u severoistočnoj Italiji, na Jadranskom moru, koja predstavlja upravno središte regije Veneto. Od Beograda je udaljena skoro 800 km. Nekada poznata kao prestonica Mletačke republike, smeštena u laguni i danas sa ponosom nosi epitet “LA SERENISSIMA”.

PROGRAM PUTOVANJA:

1.dan  BEOGRAD - VENECIJA Polazak iz Beograda sa parkinga u Bloku 42 (prekoputa ulaza na buvlju pijacu) u 18.00 h i vožnja do Novog Sada iz koga je polazak u 19.30 sa parkinga ispred Lokomotive. Noćna vožnja preko Hrvatske i Slovenije sa usputnim zadržavanjima radi odmora.

2.dan  VENECIJA Dolazak u luku Punta Sabioni u jutarnjim satima. Fakultativna vožnja brodićem do “Kraljice Mediterana” - Venecije. Poseta gradu “krilatog lava” započinje sa mesta čija je lepota toliko neobična i zasenjujuća da se ljudska čula nikada ne mogu dovoljno nadiviti i načuditi – Piazza San Marco. Najpoznatije gradjevine nekadašnje Mletačke republike: Palazzo Ducale, Bazilika San Marco sa replikom čuvenih antičkih konja, Biblioteka Marciana, Campanila sa čijeg vrha se vidi čitava laguna, astronomski sat… Šetnja kroz lavirinte centralnog gradskog jezgra do kanala Grande i najstarijeg mosta Ponte Rialto. Poljubite Gospi “prečiste skute” u baroknoj crkvi Santa Maria della Salute. Kupiti sebi masku, suvenir toliko autentičan za ovaj grad. Slobodno vreme za uživanje. Popodnevni povratak brodicem do luke Punta Sabione. Polazak za Srbiju  i noćna vožnja kroz Sloveniju i Hrvatsku sa pauzama radi odmora i obavljanja pasoških formalnosti.

3.dan BEOGRAD Dolazak u Beograd u prepodnevnim satima. Kraj programa.

 

CENA ARANŽMANA: 35 €

 ZA PUTNIKE SA PARTY KARTICOM I ONLINE REZERVACIJE CENA JE 27 E

 

ONLINE REZERVACIJE

(Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Credit Agricole banke na dan uplate)

Broj racuna: 330-4015834-84    Poziv na broj: datum putovanja

Primala: PARTY TRAVEL D.O.O , BEOGRAD

Svrha uplate: UPLATA IZLETA ZA VENECIJU  

CENOVNIK 2017

 USLOVI PLAĆANJA:

 • 40% prilikom rezervacije, ostatak 15 dana pred putovanje 

• PLATNE, KREDITNE KARTICE: VISA, MAESTRO, MASTER, DINA.

 • Čekovima gradjana do polaska, Zapoceti način placanja se ne moze menjati.

 POSEBNA NAPOMENA:

ZA TERMIN 19.05 DOSLO JE DO POMERANJA ZA JEDAN DAN KASNIJE 20.05 SA POLASKOM U 20.00 USLED NEPREDVIDJENOG ZADRZAVANJA U BUGARSKOJ. 

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

* prevoz autobusom turističke klase (visokopodni ili duble decker,klima,audio/video oprema) na relacijama  navedenim u programu

* obilaske prema programu (Venecija – panorama grada)

* troškove organizacije i vođenja aranžmana

* usluge pratioca grupe tokom putovanja

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

* ulaznice i fakultativne izlete

* individualne troškove

* putno osiguranje u iznosu od -3€

* Brodić P.Sabioni – Venecija – P.Sabioni -15€ 

OPŠTE NAPOMENE: Putnik je dužan proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr.gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...) Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće. Organizator putovanja može promeniti ugovorenu cenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u cenama hotela,tarifama prevoznika, poremećaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga. Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE) Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.

Aranžman je rađen na bazi od minimum 65 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja.

Organizator putovanja je Turistička agencija PARTY TRAVEL  D.o.o, Cumiceva 2, Lokal 139. Licenca OTP 57/2016 od 09.03.2016. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora.

Cenovnik broj 1 od 02.10.2017